Mūsu mācību gads

Šis mācību gads ir bijis krāsains un iespaidiem bagāts. Katram bijušas gan veiksmes, gan kritieni, bet visi kopā esam pierādījuši, ka spējam pielāgoties situācijai un nepadoties grūtību priekšā!

Attālināto mācību periods bija jauna pieredze, no kā varam daudz vērtīga mācīties – sadarboties viens ar otru, lūgt un sniegt palīdzību, atbalstīt, motivēt un izjust kopības sajūtu, kas mūsu mazajā skolā ir īpaši spēcīga. Šis bija vērtību pārvērtēšanas laiks, kad sākām novērtēt mūsu ikdienišķās un ierastās lietas, izprast, cik klasesbiedri un kolēģi ir spēcīga savienība. Daudz esam paveikuši un daudz mums vēl priekšā! Paldies visiem par darbu!

Lai saulaina, smaidiem un atpūtas pilna vasara!

 

Māksla attālināti

Vizuālās mākslas skolotāja Edīte Zeltiņa izsaka pateicību skolēniem par kvalitatīvu un labu sadarbību attālinātajā mācību procesā.

Griežamies valodu karuselī

Žoltoskolas ikgadēja tradīcija ir skolas dalība konkursā “Valodu karuselis”, kurā 5.-12.klases skolēni pārbauda savas valodu zināšanas un spēju sadarboties komandā.

Lai piedalītos konkursā, katrai klases komandai bija jāizveido sava vizītkarte: komandas nosaukums, logo un devīze. Kad skolēni sevi bija pieteikuši, tie varēja sākt risināt valodu uzdevumus, ko bija sarūpējušas latviešu, krievu un angļu valodas skolotājas.

Pasākuma vadītāji šogad bija 11.a klase, kas atraktīvi tika galā ar šo pienākumu.

“Valodu karuseļa” žūrijā komandām punktus sadalīja skolotājas Anna Korota, Oksana Semjonova un Līga Kolotikova.

Risinot valodu uzdevumus, aizvadījām veselu dienu, toties noskaidrojām to, kas mums padodas, pie kā vēl jāpiestrādā. Tāpat arī uzzinājām, kuras klases valodu jomā ir zinošākās. Šis vienmēr ir atskaites punkts gan skolotājiem, gan skolēniem savu zināšanu pašizvērtēšanā.

Vietu iedalījums 5.-6. klašu grupā

1.vieta – 6.a klase

2.vieta – 5.a klase

3.vieta – 6.b klase

4.vieta – 5.b klase

Vietu iedalījums 7.-8.klašu grupā

1.vieta – 8.a klase

2.vieta – 7.a klase

3.vieta – 8.b klase

Vietu iedalījums 9.-12.klašu grupā

1.vieta – 11.a klase

2.vieta – 12.a klase

3.vieta – 9.a klase

Uz tikšanos karuselī nākošgad!

Labo darbu nedēļa 

No 10.-14.februārim skolā norisinājās projektu nedēļa, kuras galvenais mērķis bija veikt labus darbus. Tad nu katra klase varēja radoši izpausties, izvēloties kādu sociāli noderīgu darbu, ko rūpīgi izstrādāt un realizēt. 

Katrai nedēļas dienai tika izstrādāts plāns, kurš bija kā ceļrādis kopīgo mērķu sasniegšanai. 

Pirmdienas tēma: labo darbu rociņas. Labestības stunda

Otrdienas tēma: rotaļu diena

Trešdienas tēma: ēnu diena

Ceturtdienas tēma: atraktīvā kustību diena (kvests)

Piektdienas tēma: slepenais draudziņš. Suvenīru apmaiņas diena

MĒS PAVEICĀM DAUDZ LABA !!

2.b un 6.b klases izšuva mantiņas dzīvnieku patversmes iemītniekiem, kā arī sagādāja barību.

3.a klase projektu nedēļas laikā iepazina Latvijas putnus. Tās ietvaros kopīgi tika izzināts, kādi putni dzīvo mūsu valstī, internetā tika meklēta informācija, veidoti konspekti, izgatavotas putnu barotavas un veikti citi noderīgi darbiņi.

8.a pievērsās Rīgā aktuālai problēmai – āra kaķi, kuriem projektu nedēļas laikā uzprojektēja 2 mājas.

8.b un 5.a izgatavoja dažādus mūzikas instrumentus, kas turpmāk noderēs mūzikas kabinetā. Paralēli tam brauca uz dzīvnieku patversmi palīdzēt mazajiem cilvēku draugiem.

Paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par iesaistīšanos projektu nedēļā! Mums kopā tā izdevās īpaši ražīga un interesanta!