Labo darbu nedēļa 

No 10.-14.februārim skolā norisinājās projektu nedēļa, kuras galvenais mērķis bija veikt labus darbus. Tad nu katra klase varēja radoši izpausties, izvēloties kādu sociāli noderīgu darbu, ko rūpīgi izstrādāt un realizēt. 

Katrai nedēļas dienai tika izstrādāts plāns, kurš bija kā ceļrādis kopīgo mērķu sasniegšanai. 

Pirmdienas tēma: labo darbu rociņas. Labestības stunda

Otrdienas tēma: rotaļu diena

Trešdienas tēma: ēnu diena

Ceturtdienas tēma: atraktīvā kustību diena (kvests)

Piektdienas tēma: slepenais draudziņš. Suvenīru apmaiņas diena

MĒS PAVEICĀM DAUDZ LABA !!

2.b un 6.b klases izšuva mantiņas dzīvnieku patversmes iemītniekiem, kā arī sagādāja barību.

3.a klase projektu nedēļas laikā iepazina Latvijas putnus. Tās ietvaros kopīgi tika izzināts, kādi putni dzīvo mūsu valstī, internetā tika meklēta informācija, veidoti konspekti, izgatavotas putnu barotavas un veikti citi noderīgi darbiņi.

8.a pievērsās Rīgā aktuālai problēmai – āra kaķi, kuriem projektu nedēļas laikā uzprojektēja 2 mājas.

8.b un 5.a izgatavoja dažādus mūzikas instrumentus, kas turpmāk noderēs mūzikas kabinetā. Paralēli tam brauca uz dzīvnieku patversmi palīdzēt mazajiem cilvēku draugiem.

Paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par iesaistīšanos projektu nedēļā! Mums kopā tā izdevās īpaši ražīga un interesanta!