Mūsu mācību gads

Šis mācību gads ir bijis krāsains un iespaidiem bagāts. Katram bijušas gan veiksmes, gan kritieni, bet visi kopā esam pierādījuši, ka spējam pielāgoties situācijai un nepadoties grūtību priekšā!

Attālināto mācību periods bija jauna pieredze, no kā varam daudz vērtīga mācīties – sadarboties viens ar otru, lūgt un sniegt palīdzību, atbalstīt, motivēt un izjust kopības sajūtu, kas mūsu mazajā skolā ir īpaši spēcīga. Šis bija vērtību pārvērtēšanas laiks, kad sākām novērtēt mūsu ikdienišķās un ierastās lietas, izprast, cik klasesbiedri un kolēģi ir spēcīga savienība. Daudz esam paveikuši un daudz mums vēl priekšā! Paldies visiem par darbu!

Lai saulaina, smaidiem un atpūtas pilna vasara!