Konsultācijas pie atbalsta personāla speciālistiem

Ņemot vērā situāciju valstī un iespējamās grūtības, kas saistītas ar to, ka skolēni mācās attālināti, vēlamies piedāvāt psiholoģisko atbalstu vecākiem un skolēniem.

Konsultācijas pie atbalsta personāla speciālistiem - pēc iepriekšējas pieteikšanās / vienošanās par laiku telefoniski vai e-klases pastā.  

 

Oksana Semjonova
sociālā pedagoģe 1.-12. klasēm

Darba laiks:

katru darba dienu

109. kabinets,

tālrunis: 67570997

Sociālais pedagogs

Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociāli pedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā.

- Sociālais pedagogs uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu;

- Izvērtē problēmu un palīdz to risināt;

- Sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;

- Ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās;

- Pēta skolas sociālo vidi;

- Pēta un izzina problēmu cēloņus;

- Palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;

- Izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;

- Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;

- Jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Vadims Ļevikins
Izglītības psihologs 1.-12. klasēm

Darba laiks:

pirmdiena   10.00. – 16.00.

ceturtdiena  08.00. - 13.00.

piektdiena    08.00. - 13.00.

106.kabinets,

tālrunis: 29538634

Skolas psihologs

- Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.

- Psihologs ievēro konfidencialitāti.

- Novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu, viņa individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;

- Palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;

- Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;

- Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;

- Strādā ar bērnu un ģimeni individuāli.

- Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles.