Bērnu sporta un izklaides laukuma maketa veidošana

4. a klases skolēni no 2021. gada 25. janvāra līdz 2021. gada 12. februārim piedalījās projektā:

Bērnu sporta un izklaides laukuma maketa veidošana.

(Vienkāršo mehānismu modelēšana)

Sasniedzamais rezultāts.

Veidoju stabila un izturīga industriālās zonas objekta konstrukciju, kurā tiek izmantoti vienkāršie mehānismi.

Izvēlos piemērotākos tehnoloģiskos risinājumus, izmantojot informāciju un faktus, pamatoju konstrukcijas nozīmi un funkcijas.

Uzdevums.

Izveidot noteiktas vietas – bērnu sporta un izklaides laukuma maketu;

Klasē vienojieties par:

- maketa veidošanas laiku;

- maketa izmēriem (mērogu);

- kā izmantot kritēriju aprakstu plānošanas un modeļa gatavošanas laikā. 

4. a klases skolēni, attālinātās mācīšanās laikā, mācēja sadalīties grupās, kas gribēja, strādāja individuāli!

Trīs nedēļu garumā tapa interesanti, radoši, mūsdienīgi darbi!

Skolēni veidoja sadarbības grupas, darba plānu, sazinājās viens ar otru attālināti!

Varbūt, šie maketi palīdzēs izveidot mūsdienīgu bērnu sporta un izklaides laukumu pie Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas.

 

Piedzīvojumu parks "Lidojums"

Prieks par padarīto darbu!

Klases audzinātāja Inga Strēlniece