Maizes vēsture 

4.a klase temata "Maizes valoda" ietvaros pētīja maizes vēsturi Latvijā un pasaulē. 

Skolēni:

- apkopoja informāciju no dažādiem avotiem,
- nošķīra svarīgo no mazsvarīgā un sakārtoja dažādos informatīvos tekstos;
- prezentēja savu sagatavoto materiālu, ievērojot runātāja un klausītāja kultūru;
- pareizi lietoja pieturzīmes, veidoja tekstus;
- tīmeklī un iespiestos izdevumos meklēja informāciju par maizi, apkopoja to un prezentēja klasesbiedriem.


Aleksandrs Jurčenoks

 

 


Damirs Zeļenko


Daniils Kohans

 


Viktorija Smusa