Valodu karuselis 2021

 

„Valoda – dārgums, neatņemams, gadu simteņiem krāts un audzēts ozoldārzs, milzīgs un sens koks, caur gadu tūkstošiem stīdzis, top aizvien zaļāks mums uzticētais šifrs – ja atminēsim vārdu būtību, uzzināsim dzīves jēgu.”

(A.Bels)

2021. gadā no 22. februāra līdz 12. martam Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā norisinājās konkurss "Valodu karuselis''. Šāds pasākums skolā norisinās katru gadu, taču šogad, tas norisinājās attālināti, kur bija iespēja pārbaudīt gan savas lingvistiskās, gan digitālās prasmes un zināšanas katram skolēnam no 5. līdz 12. klasēm.

Konkurss tika organizēts trijās kārtās, kur lingvistiskās spēles uzdevumu saturs tika veidots atbilstoši mācību priekšmetu standartos noteiktajām prasībām. ''Valodu karuseļa'' lingvistiskās spēles uzdevumu veidi – testi, anagrammas, rēbusi, jautājumi un atbildes, radošie uzdevumi u.c. tika balstīti uz skolēnu loģisko domāšanu un zināšanām.

Visi skolēni, piedaloties valodu lingvistiskajā spēlē, demonstrēja ne tikai savas valodu prasmes, bet arī digitālās prasmes. Pavisam ''Valodu karuselī'' piedalījās 52 skolēni.  

''Valodu karuseļa'' 3. kārtas dalībnieki saņem pateicības rakstu par aktīvu dalību un centību - 7./8. klašu grupā Ksenija Šukščjus, Valērija Antonova; 9./12. klašu grupā Anna Marija Burilova, Milena Šinkova, Poļina Jefimova, Ksenija Kovaļova un Daniels Belejuns, savukārt, konkursa laureāti saņem diplomu un balvu - 5./6.klašu grupā Ričards Liepiņš un Katrīna Rusakova; 9./12. klašu grupā Valerija Čerņiļņikova, Ksenija Cvetkova un Anna Nikole Jeļisejeva.

''Valodu karuseļa'' organizētāji vēlas pateikties ikvienam, kas piedalījās lingvistiskajā valodu konkursā. Paldies arī skolas kolektīvam - gan skolotājiem, gan klašu audzinātājiem, gan administrācijai par atbalstu un padomiem!

Lai valodu karuselis turpina griezties arī ikdienā!