Zinību diena Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolā

 2021. gada 1. septembrī

 

Skolēni tiek aicināti ierasties skolā no plkst. 8.00 pie klases audzinātājiem. 

Klases stundas notiek klašu telpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 - No plkst.8.00 – 10.00 Covid-19 testu nodošana.

 

 

Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.

Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.