Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas
metodiskā padome 2020./2021.m. g.  

Valodu metodiskā joma 

Vadītāja:

Margarita Rozīte – angļu valoda

Locekļi:

Anna Asireiko – krievu valoda un literatūra

Anna Korota – krievu valoda un literatūra

Daina Birze – latviešu valoda un literatūra

Jeļena Smirnova – krievu valoda un literatūra

Kristīne Lipska – Lasmane - latviešu valoda un literatūra

Marina Košeļeva - angļu valoda

Olga Ozoliņa – franču valoda

Sākumskolas metodiskā joma 

Vadītāja:

Māra Bidere – 3.a klase

Locekļi: 

Anna Hlusova – angļu valoda, 2.b klase

Antoņina Hrapovicka – 2.b klase

Elīna Korota – sākumskolas skolotāja

Elīna Vaišļa – 1.a, 2.a klases

Inga Strēlniece – 4.a klase

Jana Stragauska – 4.b klase

Marina Naļivaiko – sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā

Natālija Miška – logopēds, speciālais pedagogs

Olga Bondarenko – 3.b, 7.b klases

Matemātikas un tehnoloģiju metodiskā joma

Vadītājs:

Vladimirs Bobrovs – matemātika, mājturība un tehnoloģijas

Locekļi:

Ausma Jaundžeikare – mājturība un tehnoloģijas

Dzintra Lazda – datorika

Inta Baltina – matemātika

Krišjānis Kurpnieks – informātika

Oksana Semjonova – matemātika, sociālais pedagogs

Dabaszinātņu, sociālā un pilsoniskā metodiskā joma

Vadītāja:

Baiba Šmite – bioloģija un dabaszinības

Locekļi:

Ainārs Lankovskis – vēsture un sociālās zinības

Ābels Vatuļins – ģeogrāfija

Dzintars Vilnis Korns – fizika

Gunita Romanovska – sociālās zinības

Kultūras izpratnes, pašizpausmes mākslā, veselības un fizisko aktivitāšu metodiskā joma:

Vadītāja:

Olga Ksenzova - sports

Locekļi:

Inga Vereba – vizuālā māksla

Olga Fjodorova – sports

Sondra Beitāne – mūzika

Vadims Ļevikins – psiholoģija

Mācību priekšmetu Jomu metodisko grupu reglaments