Latvija

No 2018. gada 16. līdz 20. aprīlim mūsu skolā viesojās skolotāji un skolēni no:

  • Kipras;
  • Rumānijas;
  • Portugāles;
  • Spānijas;
  • Grieķijas.

Kopīgā darbā iepazināmies ar Latvijas galvaspilsētas Rīgas vecpilsētu un citu Latvijas UNESCO mantojumu:

  • Skaistos Daugavas lokus Latgalē;
  • Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā;
  • Arheoloģiskais komplekss Grobiņā.

Vizītes ietvaros mūsu skolas skolotāji un skolēni iepazīstināja partnerskolu skolotājus un skolēnus ar Latvijas vēsturi, kultūru un reliģiju.

Skolēni varēja praksē pielietot savu angļu valodas stundu laikā iegūtās zināšanas, lai sazinātos ar saviem vienaudžiem no partnerskolām.