Spānija

No 2019. gada 6. līdz 10. maijam notika starptautiskā sanāksme Montoro, Spānijā.

Aizraujoša un interesanta sanāksme ar teātri, interaktīvām aptaujām, kopīgām dejām un ekskursijām.

Katra dalībvalsts iepazīstināja klātesošos ar savas valsts tradīcijām - Ziemassvētki, Lieldienas. Tika veidotas diagrammas par kopīgo un atšķirīgo, meklējot skaidrojumu vēsturē.

Tika izspēlētas dažādas teikas par pilsētu izcelsmi. Izveidota izstāde "Mode toreiz un tagad".

Skolotāji dalījās pieredzē par dažādu aktivitāšu izmantošanu neformālajā un formālajā izglītībā.

Kopīgi mācījāmies spāņu deju - flamingo.

Vizītes ietvaros tika iepazīta Spānijas un Montoro vēsture, kultūra un reliģija. Kopīgi aplūkots UNESCO mantojums - Kordabas vēsturiskais centrs un Seviļa.