Kipra

Kultūrvēsturiskais projekts tuvojas nobeigumam. Par padarīto un sasniegtajiem rezultātiem apspriest devāmies uz Larnaku Kiprā. Sanāksmes laikā 2019.gada 20. – 22. novembrī pētījām informāciju par skolēnu sasniegtajiem rezultātiem, analizējām anketu rezultātus. Apkopojām pieredzi par mācību metožu izmantošanu vēstures stundās. Iepazināmies ar vēsturiski svarīgajām vietām Kiprā.  Projekta uzdevumi izpildīti. Ir gūtas jauna atziņas un idejas mācību procesa dažādošanai, jauni partneri sadarbībai.