Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas
medicīnas māsa Gaļina Kraskovskaya

- Medicīnas māsa sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, nevis ārstē!

- Nepieciešamības gadījumā skolā izsauc ātro palīdzību, par to nekavējoties informējot izglītojamā vecākus.

- Sadarbojas ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem.

- Veic profilaktiskos pasākumus:

- personīgās higiēnas ievērošana,
- skolēnu medicīniskās apskates,
- veselīga dzīvesveida veicināšana,
- pārrunas ar vecākiem.