Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas interešu izglītības nodarbību saraksts 2020./2021.m.g.

Kolektīva / Pulciņa nosaukums

Skolotājs

Darba grafiks

Tautas deju kolektīvs "Sprīdītis"
(AK020107)
1. - 2. klašu grupa

R. Calmane Otrdienas - 14.25 - 15.05
Ceturtdienas - 14.25 - 15.05

Tautas deju kolektīvs "Sprīdītis"
(AK020107)
3. - 4. klašu grupa

R. Calmane Otrdienas - 15.10 - 15.50
Ceturtdienas - 15.10 - 15.50

Mūsdienu deja "Rietumvējš"
(AK020200)

R. Calmane

Otrdienas - 15.55 - 17.25

Ceturtdienas - 15.55 - 17.25

Koris
(AK010102)
1. - 4. klašu grupa

S. Beitāne Pirmdienas - 08.00 - 08.40

Pirmdienas - 14.25 - 15.45

Trešdienas - 08.00 - 08.40

Trešdienas - 14.25 - 15.45

Sarīkojuma / balles dejas "Menuets"
(AK020500)

R. Calmane Otrdienas - 13.40 - 14.20
Ceturtdienas - 13.40 - 14.20

Slidošana
(AS029999)
1. klašu grupa

E. Diļevka Ceturtdienas - 12.45 - 13.45

Slidošana
(AS029999)
2. klašu grupa

E. Diļevka

Otrdienas - 12.45 - 13.45

Slidošana
(AS029999)
3. - 4. klašu grupa

E. Diļevka

Otrdienas - 15.30 - 17.00

Ceturtdienas - 08.00 - 09.00

Daiļslidošana
(AS029999)
1. klašu grupai

O. Fjodorova Ceturtdienas - 12.45 - 13.45

Daiļslidošana
(AS029999)
2. klašu grupai

O. Fjodorova Otrdienas - 12.45 - 13.45

Daiļslidošana
(AS029999)
4. klašu grupai

O. Fjodorova Ceturtdienas - 08.00 - 09.00

Vieglatlētika
(AS020100)
1. - 2. klašu grupa

O. Ksenzova Trešdienas - 12.50 - 13.30
Ceturtdienas - 13.40 - 14.20

Vieglatlētika
(AS020100)
3. - 4. klašu grupa

O. Ksenzova Otrdienas - 12.50 - 14.20

Vieglatlētika
(AS020100)
5. - 6. klašu grupa

O. Fjodorova Trešdienas - 13.40 - 14.20
O. Ksenzova Ceturtdienas - 14.25 - 15.05

Vieglatlētika
(AS020100)
7. - 9. klašu grupa

O. Fjodorova Pirmdienas - 15.10 - 16.35
Trešdienas - 14.25 - 15.50

Vokālais ansamblis "Kaļinuška"
(AK010202)
1. - 2. klašu grupa

M. Glagoļeva Otrdienas - 11.55 - 12.35
Piektdienas - 11.55 -12.35
Piektdienas - 12.50 - 13.30

Vokālais ansamblis "Kaļinuška"
(AK010202)
3. - 4. klašu grupa

M. Glagoļeva Otrdienas - 12.50 - 13.30
Otrdienas - 13.40 - 14.20
Piektdienas - 11.00 - 11.40
Piektdienas - 13.40 - 14.20
Piektdienas - 14.30 - 15.10

Vokālais ansamblis
(AK010203)
5. klašu grupa

S. Beitāne Otrdienas - 08.00 - 08.30
Ceturtdienas - 08.00 - 08.50

Sergeja Žoltoka piemiņas istabas jauniešu klubs "33" - Gidi
(AC000400)

A. Korota Pirmdienas - 15.50 - 17.10
Sergeja Žoltoka piemiņas istabas jauniešu klubs "33" - Aktīvisti
(AC000400)
A. Korota Otrdienas - 14.30 - 17.10

Teātra studija "Pīļuks"
(AK040100)

J. Smirnova Trešdienas - 13.40 - 15.05

Datorika
(AT070100)

Dz. Lazda Pirmdienas - 12.50 - 13.30
Otrdienas - 11.55 - 12.35

Zīmēšanas pulciņš "Noformētājs"
(AK030100)

I. Vereba Piektdienas - 14.25 - 15.50